Hoe met containers omgaan?

Hoe met containers omgaan?

De CAO van 13 september 2010 verplicht om de problematiek van toxische gassen in het jaarlijkse actieplan op te nemen. De werkgever maakt het actieplan op in samenspraak met de preventieadviseur of met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Stappenplan: veilig omgaan met gassen in zeecontainers

Stappenplan: veilig omgaan met gassen in zeecontainers

Dit stappenplan kan je gebruiken voor handelingen die uitgevoerd worden in het bedrijf zelf én in opdracht van derden zoals logistieke dienstverleners en transportbedrijven. Zowel het beleid van een organisatie als de operationele processen komen aan bod, geïllustreerd met stroomschema's.

Info voor werknemers en werkgevers

Info voor werknemers en werkgevers

Klik voor meer informatie en tips: