Hoe met containers omgaan?

Hoe met containers omgaan?

De CAO van 13 september 2010 verplicht om de problematiek van toxische gassen in het jaarlijkse actieplan op te nemen. De werkgever maakt het actieplan op in samenspraak met de preventieadviseur of met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Geeft de risicoanalyse aan dat werknemers met risicovolle containers in contact kunnen komen?
Dan moet dit in het actieplan vermeld worden. Ook zijn preventieve maatregelen noodzakelijk die de kans op schadelijk contact met toxische gassen beperken.

De tipkaarten zijn een goede basis voor een jaarlijks actieplan.