Pers

De sociale partners van de sector transport en logistiek lanceren de preventiecampagne: 'Toxische Gassen, laat je niet verrassen!'

  • Ongeveer 1 op 5 containers die de havens binnenkomen bevat toxische gassen.
  • 95% van de containers zijn niet of onvoldoende gelabeld.
  • De aandoeningen bij personeel uit de sector transport en logistiek kunnen zeer ernstig zijn: van hoofdpijn en braakneigingen tot geheugenverlies en ernstige stoornissen in het centrale zenuwstelsel, in extreme gevallen zelfs met de dood tot gevolg.

Om deze problematiek onder de aandacht te brengen, lanceren de sociale partners van de sector transport en logistiek op 30 november a.s. de preventiecampagne "Toxische Gassen, laat je niet verrassen!"

Deze campagne is het resultaat van een CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst) die op 13 september 2010 in de sector werd afgesloten.

In deze CAO werd naast de verplichte opname van de problematiek in het jaarlijks actieplan ook afgesproken om een sensibiliseringscampagne uit te werken.

De lancering van de website www.toxischegassen.be zal samengaan met de verspreiding van een informatiefolder.

Deze folder zal naar alle werknemers en werkgevers in de sector alsook naar alle externe preventiediensten en opleidingsinstituten in de logistiek worden gestuurd.

De sensibiliseringscampagne moet er toe bijdragen dat de problematiek van de toxische gassen wijdverspreid raakt.

Wij nodigen U dan ook van harte uit op de persconferentie die zal plaatsvinden op 30 november 2011 om 11 uur in de grote vergaderzaal van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek in de Smet de Naeyerlaan 115 – 1090 Brussel.

De sprekers zijn:

Jean-Claude Delen, woordvoerder namens de werkgeversorganisaties
Frank Moreels, woordvoerder namens de werknemersorganisaties

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onderstaande contactpersonen van de sociale partners:

ABVV-BTB: Frank Moreels, Paardenmarkt 66 - 2000 Antwerpen
Tel.: 0475 24 38 96
Email: frank.moreels@btb-abvv.be

ACV-TRANSCOM: Johan Opsomer, H. Horriestraat 31 – 8800 Roeselare
Tel.: 051 26 55 51
Email: jopsomer.transcom@acv-csc.be

FEBETRA: Isabelle De Maegt, Stapelhuisstraat 5a - 1020 Brussel
Tel.: 0477 40 73 32
Fax: 02 425 05 68
Email: isabelle.de.maegt@febetra.be

TLV: Lode Verkinderen, Land van Rodelaan 20 - 9050 Gentbrugge
Tel.: 0475 60 00 86
Fax: 09 232 22 79
Email: lode@tlv.be

UPTR: Peter Vervloet, Havenlaan 104-106 - 1000 Brussel
Tel.: 02 420 54 56
Fax: 02 420 67 79
Email: peter@uptr.be