PASSIEVE BEGASSING

PASSIEVE BEGASSING

De aanwezigheid van toxische gassen in containers kan ook het gevolg zijn van passieve begassing. Goederen in

de container kunnen tijdens het transport giftige dampen uitstoten.

Volgende gassen kunnen dan vrijkomen

  • methylchloride
  • benzeen
  • formaldehyde
  • kooldisulfide
  • ethylbenzeen
  • chloormethaan
  • xyleen
  • tolueen
  • ...

Bij passieve begassing is de container niet gelabeld. Je weet niet of er al dan niet giftige stoffen aanwezig zijn.

Om goederen te bewaren, wordt de zuurstofconcentratie in een container verminderd. Gassen zoals kooldioxide of

koolmonoxide worden dan toegevoegd.