Werkgevers tipkaart 2: Risicoprofiel zeecontainer(stroom)

Preventief kan je een risicoprofiel van de zeecontainerstroom opmaken. Daardoor krijg je een scherp beeld van de containers waarmee het bedrijf te maken heeft en de mogelijke risico’s die eraan verbonden zijn. Een risicoprofiel maak je op met behulp van een registratieformulier.

Deze beoordelingscriteria zijn de basis van een risicoprofiel van de zeecontainer(stromen):

A. Land van herkomst en plaats van inschepen

Sommige landen schrijven het toevoegen van bestrijdingsmiddelen voor. Dit zijn o.a. Nieuw-Zeeland, Australië en China. De kans op de aanwezigheid van gassen is het grootst in zeecontainers afkomstig uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

B. Lading

Bij deze producten is er veel kans op gevaarlijke gassen in de zeecontainer door het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte:

 • levensmiddelen en veevoer zoals graanproducten, rijst, noten, tapioca, cacaobonen, melkpoeder, zaaizaden en katoen
 • organische stoffen zoals katoen, papier, wol, rotan, bamboe, hout, meubelen, stro.

Bij volgende producten is er kans op gevaarlijke gassen in de zeecontainer door het uitdampen van productgassen: matrassen, speelgoed, kleding, schoenen, kerstartikelen, voeding, medicijnen, huishoudelijke artikelen, elektronica en spuitbussen. Redenen hiervoor zijn onder andere:

 • gebruik lijmen en/of kitten tijdens het productieproces (bijvoorbeeld schoenen en tassen)
 • gebruik van goedkope kunststof (bijvoorbeeld kerstartikelen, speelgoed, blisters, sierartikelen zoals beeldjes)
 • producten bevatten organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld bij stiften, stempelmateriaal, inkten)
 • lekkage van verpakkingen (bijvoorbeeld bij spuitbussen).

C. Producent, leverancier, rederij, etc.

Op basis van de historie van een containerstroom is aan te geven bij welke producent de kans op gevaarlijke gassen in de zeecontainer aanwezig is.

D. Het aantal te ontvangen containers per jaar, eventueel per periode.

Hoe meer vergelijkbare zeecontainers een bedrijf ontvangt, hoe groter de kennis over deze containerstroom wordt.

E. Verpakkingsmateriaal

 • Bij het gebruik van bijvoorbeeld stuwhout, houten pallets, jute zakken is de kans op gevaarlijke gassen in een zeecontainer door het toevoegen van bestrijdingsmiddelen voor ongedierte aanwezig.
 • Wijze van behandeling van het stuwhout (HT of MB).
 • Toegepast verpakkingsmateriaal van de lading (folie, foam, piepschuim, etc.).
 • Geperst- en hechthout materiaal (formaldehyde).

F. Wijze van belading

De wijze van belading bepaalt niet of er gevaarlijke gassen aanwezig zijn maar of een gasmengsel zich homogeen verdeelt in een zeecontainer. Dit is niet het geval bij bijvoorbeeld een compartimentering van de zeecontainer, bij het volproppen van de zeecontainer of bij het gebruik van folie.

G. (Vervoers)documenten

 • ADR: UN 3359 betekent dat er sprake is van een gegaste eenheid. In het vervoersdocument en op het waarschuwingsteken moet het gebruikte gasmiddel, de datum en de gebruikte hoeveelheid van begassing vermeld worden. Volgens het ADR moeten ook instructies geleverd worden voor de verwijdering van elk achterblijvend bestrijdingsmiddel met inbegrip van bestrijdingsvoorzieningen.
 • Een 'Gasvrijverklaring' uit het land van herkomst.
 • Deze verklaring biedt slechts informatie. De eindontvanger controleert altijd zelf of de zeecontainer veilig geopend en betreden kan worden.

H. Ketenafspraken

Het nemen van preventieve maatregelen in het land van herkomst (bijvoorbeeld uitdampen voor verschepen).

I.(Meet)gegevens

I.(Meet)gegevens uit het verleden van een container, een containerstroom en/of branche-informatie. Gebruik de meetgegevens voor:

 • Een trendanalyse van de containerstromen.
  Bij het opstellen van een trendanalyse onderzoekt het bedrijf zijn containerstromen. De analyse is gericht op het opsporen van verschillen in en oorzaken van verontreinigingen in containerstromen.
 • Statistische analyse voor de bepaling van de omvang van steekproeven.

De informatie verkregen uit dit onderzoek is nodig voor:

 • Het indelen van de zeecontainers in categorie A, B of C.
 • Het opstellen van de meetstrategie.