Man opent container

Introductie toxische gassen

Wie met containers in contact komt, kan met toxische gassen geconfronteerd worden. In sommige gevallen is het begassen van containers door Europa zelfs verplicht. Niet allleen importcontainers maar ook exportcontainers kunnen gassen bevatten.

Overal kan je met containers in aanraking komen: in havens, luchthavens, logistieke ondernemingen en distributiecentra van containers. Werknemers die goederen laden en lossen én controleurs van de douanediensten en de voedselinspectie lopen een verhoogd risico.

 

Actieve begassing

 De aanwezigheid van toxische gassen kan het gevolg zijn van actieve begassing. De producten in de container zijn soms behandeld met een gas of een vaste stof. Dit om te vermijden dat goederen bederven of om ongedierte te bestrijden. In contact met zuurstof kan het gas of de stof toxische gassen vrijmaken.

Een container met actieve begassing wordt herkend door een label met doodshoofd en UN-nummer 3359 op de buitenkant van de container.
Vaak ontbreken de verplichte etiketten omdat ze niet werden aangebracht of omdat ze tijdens het transport verloren gingen. 


Passieve begassing

Toxische gassen in een container kunnen ook het gevolg zijn van passieve begassing. Tijdens het transport maken sommige producten gassen of dampen in de container vrij. Een voorbeeld: sportschoenen of matrassen dampen tijdens het transport lijm of verf uit.

Soms komen gassen vrij door de dichte opéénstaping van goederen. Pas bij het openen van de containerdeuren komen deze gassen vrij in contact met de lucht.

Containers met passieve begassing hebben geen labels met waarschuwingen. Wie met een container in contact komt, weet dus niet altijd of deze container toxische gassen bevat.

 
Ga naar boven